Pozdravljeni v Sentjostu


Dejavnosti v horjulski doliniGlede na namembnost površin sta prevladujoči dejavnosti v Horjulski dolini kmetijstvo in sentjost gozdarstvo. Ti dve primarni dejavnosti sta pomembni ne le kot proizvodni dejavnosti, temveč tudi vzdržujeta kulturno pokrajino. Prav slednja funkcija vse bolj pridobiva na pomenu, vzroka pa sta dva: Horjulska dolina leži v neposredni blizini Ljubljane in se njegova vrednost z vidika rekreacije povečuje hkrati pa se v Sloveniji krepi zavest o pomenu ohranjanja podobe kulturne pokrajine kot enega od nosilcev identitete.

Če se kmetijstvo in gozdarstvo razvijata tako, da ne povtročata konfliktov z varstvom narave, hkrati prispevata k ekološki raznolikosti obnočja in sta zato ti dve dejavnosti zaželeni tudi z vidika varstva narave.

Razmerje med obema dejavnostima se postopoma spreminja v korist gozdne rabe površin v hribovju, zlasti na strmih pobočjih, kjer strojna obdelava ni mogoča.  SEKUNDARNE DEJAVNOSTI:


Edini večji industrijski obrat je Metrel v Horjulu, manjša pa sta se v Šentjoštu (Aplina in Indos).

Proizvodne obrti so:
    * izdelovanje drobnih izdelkov iz kovine (7)
    * izdelovanje drobnih lesenih predmetov
    * izdelovanje predmetov tekstilne galanterije
    * izdelovanje proizvodov iz gume (2)
    * izdelovanje tehničnega blaga iz plastičnih mas
    * ključavničarstvo (2)
    * kovaštvo (2)
    * kovinoplastika
    * kovinoplastika in orodjarstvo
    * kovinoplastika (2)
    * kovinostrugarstvo
    * kovinsko pasarstvo in obdelava barvnih kovin
    * mizarstvo (5)
    * orodjarstvo (5)
    * stavbno mizarstvo
    * strojno ključavničarstvo (2)
    * strojno ključavničarstvo in kleparstvo
    * torbarstvo
  TERCIARNE DEJAVNOSTI:


Storitvene dejavnosti so dokaj številne, vendar niso zastopane vse zvrsti, nekatere vasi pa so celo povsem brez njih, torej tudi brez trgovine z osnovno oskrbo: Koreno, Planina, Samotorica in Žažar.

Storitvene obrti so:

    * avtomehanika
    * bife (točilnica)
    * cvetličarstvo
    * elektromehanika za radijske in TV sprejemnike, gramofone ipd.
    * frizerske storitve
    * gostilna
    * instalacije za centralo
    * instalacije centralnih, vodovodnih in plinskih napeljav
    * krojaštvo
    * okrepčevalnica in druge storitve prehrane
    * pleskarstvo in soboslikarstvo (3)
    * polaganje parketov in podov iz umetnih materialov
    * popravila kmetijske mehanizacije
    * prevoz blaga s kamioni (9)
    * prevoz potnikov s taksiji
    * prevoz stvari (2)
    * prodaja na drobno sadja in zelenjave
    * prodaja na drobno tekstilnih izdelkov in konfekcije
    * prodaja na drobno vseh vrst živil
    * prodaja na drobno zivil in gospodinjskih potrebščin
    * servis pralnih strojev in ostalih gospodinjskih aparatov
    * storitve s kmetijsko mehanizacijo
    * trgovina z mešanim blagom
    * žensko in moško frizerstvo
  KVARTARNE DEJAVNOSTI:


Te dejavnosti so v Horjulski dolini zastopane le delno, prebivalci so delno vezani na Ljubljano oziroma Dobrovo.

Zdravstveni dom je v Horjulu, osnovna šola je v Horjulu in Šentjoštu, vrtec v Horjulu, Šentjoštu in Brezju, policija v Horjulu, pošta v Šentjoštu in Horjulu.

Naselja, kjer razen obrti ni druge dejavnosti so: Lesno brdo, Ljubgojna, Podolnica, Vrzdenec in Zaklanec.

Vasi in zaselki, ki imajo le kmetijsko in bivalno funkcijo so: Koreno, Planina, Samotorica in Žažar.Content, layout and HTML are
copyright © 1996 - 2003 by Jure Leskovec.
All Rights Reserved. Comments are welcome.