Pozdravljeni v Sentjostu


Krajevna Skupnost Šentjošt
Bodoča občina Šentjošt
* Svet Krajevne Skupnosti:
  * šteje 7 članov, vsaka vas ima po enega člana

* Projekti:
  * rekonstrukcija cest:
   * Butajbova- Kurja vas
   * Šentjošt- Kurja vas
   * Šentjošt- Potok
   * Suhi Dol- Planina
   * Šentjošt- Smrečje
  * melioracija zemljišč v Suhem Dolu
  * projekt javnih del
  * izpeljava projekta Celostnega Razvoja Podeželja in Obnove Vasi (CRPOV)
  * Obnova lokalnih vodovodov
  * Ustanovitev nove Občine Šentjošt

* Zbori Krajanov:
  Odločali smo se, ali smo za ustanovitev nove Občine Šentjošt.
Kraj
Prisotni
Za
Vzdržani
Proti
Šentjošt
55
54
1
0
Butajnova-Planina
23
17
4
2
Kurja Vas
15
11
4
0
SKUPAJ
93
82
9
2
SKUPAJ (%)
100
88
10
2Content, layout and HTML are
copyright © 1996 - 2003 by Jure Leskovec.
All Rights Reserved. Comments are welcome.